Welkom op onze website

SIOL is als formele organisatie nog vrij jong. Maar toch kunnen we al heel wat gerealiseerde projecten toelichten. U vindt informatie over deze realisaties en onze verdere projecten en doelstellingen.

De grote maatschappelijke uitdagingen van de gezondheids- welzijnssectoren algemeen, en de ouderenzorg in het bijzonder, maken ons duidelijk dat samenwerking tussen voorzieningen geen optie meer is, maar een noodzaak om pro-actief een antwoord te bieden op deze grote uitdagingen.

Wij bieden een samenwerkingsplatform voor de 16 Limburgse ‘social-profit’-ouderenzorgvoorzieningen, die vandaag deel uitmaken van SIOL.
Onze return on investment bestaat uit maximale zorg- en levenskwaliteit voor onze bewoners.
Dit willen we bereiken door samen te werken rond transparante organisatiemodellen, het delen van diensten, kennis en expertise, het organiseren van leergroepen rond cruciale zorginhouden, en door de gezamenlijke integratie en opvolging van een dynamisch kwaliteitssysteem.

Onze nog korte bestaansgeschiedenis leert ons duidelijk de noodzaak aan en de grote meerwaarde van samenwerking tussen woonzorgcentra. Wij hopen dat deze website u hiervan overtuigt.

Dank voor uw bezoek. Wij vernemen graag uw bemerkingen of verdere vragen.

Roel Cleenders, Voorzitter Raad van Bestuur.

MEER OVER SIOL

Onze missie

SIOL vormt een netwerk van nauw samenwerkende, maar autonome social profit-organisaties die in Limburg  woonzorgcentra uitbaten.

Lees meer ...

Vacatures

Bij de Siol instellingen zijn er regelmatig openstaande vacatures voor allerlei functies.

Via de tab "Leden" kan u terecht op de individuele websites om te zien welke functies er waar vacant zijn en hoe u hiervoor eventueel kan solliciteren.

Masterplan Ouderenzorg Limburg

Vrijdag 12 juni werd in het Provinciehuis in Hasselt het "Masterplan Ouderenzorg  in Limburg 2014 - 2030" gepresenteerd. Dit masterplan is een nuttig instrument bij de uitbouw van de zorg in de diverse sectoren. Men kan dit plan downloaden via de website van de provincie.